Dr. Code Logo

Lego Robotika

robotika alapok – kicsiknek

A kurzus célja megismertetni a gyerekeket a számítógép használattal, valamint a programozás és a robotika alapjaival. A WeDo robotokhoz tartozó szoftver ikon-alapú, nem használ írott szöveget, csak piktogramokat, amiket a gyerekek könnyedén megértenek, ezért a kurzus elkezdésének nem feltétele az írás / olvasás tudás. A kurzuson motorral, mozgásérzékelővel, giroszkóppal rendelkező Lego projekteket tudnak a gyerekek építeni, melyet az  ikon alapú szoftverrel programoznak, vezérelnek. 

 

A mai gyerekek digitális bennszülöttek. Az okoseszközök elterjedésével alapvetően változott meg a világ, információs társadalmunkban olyan készségekre, ismeretekre van szükség, amelyre korábban nem vagy nem ilyen mértékben.

A klasszikus alapkészségek – írás, szövegértő olvasás, számolás, társas készségek – mellett egyre inkább megkerülhetetlen, hogy alapszintű programozási ismeretekkel is rendelkezzen valaki, ha meg akar felelni a 21. század kihívásainak, boldogulni akar majd a munkaerőpiacon, vagy akár csak a hétköznapi életben.

Az ehhez szükséges készségek kialakítását, fejlesztését – mint pl. algoritmikus gondolkodás, elemzés, problémamegoldás, kritikus gondolkodás, megoldás-fókuszú gondolkodás, innovativitás, kreativitás – érdemes minél korábban elkezdeni, természetesen az életkornak megfelelő szinten és módon, játékosan, tevékenységekbe ágyazva.

A robotika erre nagyszerű eszköz, hatalmas élmény működő szerkezetet létrehozni, irányítani, és nem is olyan bonyolult, mint amilyennek elsőre gondolná az ember.

A robotika összetett és hihetetlenül sokrétűen fejleszt. A teljesség igénye nélkül: a tervezéshez problémaérzékenység, kritikus gondolkodás, lényeglátás, kreativitás, megoldás fókuszú gondolkodás, absztrakciós képesség szükséges.

Az építés fejleszti a szem-kéz koordinációt, a finommotorikát, a koncentrációt. A programozáshoz nélkülözhetetlen algoritmikus gondolkodás bármilyen probléma megoldásában segíthet az élet más területein is: az jelenti, hogy valaki képes egy folyamatot megérteni, részfolyamatokra bontani, a feladatokat megfelelő sorrendbe állítani, csoportosítani.

Ha felkeltette érdeklődésedet gyere Te is és próbáld ki magad!

A Lego® WeDo kurzosból nyáron tartunk Tábort is!

Dr. Code Kecskemét Nyári Táborok 2021

Általános tudnivalók

Kurzusainkat félévenként, októberi és februári kezdéssel indítjuk. Csatlakozni már futó kurzushoz is lehetséges, ebben az esetben felzárkóztató foglalkozásokat biztosítunk. Egy kurzus időszak 16 alkalomból áll, hiányzás, iskolai szünet, ünnepnap esetében pótlási lehetőséget biztosítunk.

Dr. Code Kecskemét Nyári Táborok 2021

Csoportbeosztás

Órák hetente egyszer vannak, 60 perc időtartamban, kiscsoportban, korosztályos bontásban. A foglalkozások hétköznap délutánonként 15:00-kor, 16:00-kor és 17:00-kor indulnak.

Dr. Code

Áraink

A kurzus ára a csoportlétszámtól, a képzés témájától és a képzés technikai lebonyolításától függetlenül 14.000 Ft/hónap. Testvér kedvezmény: 10% - minden testvérre érvényesíthető

Elérhető kurzusaink